Trochę o uszkodzenich

Trochę o uszkodzenich

Uszkodzenia danych możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to uszkodzenia software’owe  inaczej logiczne. Do uszkodzeń logicznych możemy zaliczyć skasowanie danych podczas formatowania dysku, zawirusowanie plików itp. W przypadku uszkodzenia software’owego danych 99% prób odzyskiwania ich udaje się. Drugi rodzaj uszkodzeń dotyczy mechanicznego zniszczenia nośników, są to uszkodzenia hardware’owe inaczej fizyczne, do których możemy zaliczyć uszkodzenie nośnika na skutek upadku, uderzenia, uszkodzenia elektroniki dysku itp. Sukcesywność przy odzyskiwaniu danych z fizycznie uszkodzonego nośnika to ok. 90-95%.Pierwsze objawy uszkodzonego mechanicznie dysku możemy bez trudu zauważyć. Uszkodzony dysk rozpoznamy po wydawanym przez niego dźwięku. Najczęściej pracuje głośno i zgrzyta. Odzyskiwanie danych na własna rękę z nośnika uszkodzonego mechanicznie raczej się nie uda. Z pomocą przychodzą w takich sytuacjach specjaliści.

Uszkodzenia logiczne ? to najczęściej brak dostępu do danych lub uszkodzenie struktury plików, podczas gdy nośnik pozostaje sprawny. Odzyskiwanie danych w trybie logicznym przeprowadzane jest na zabezpieczonym przed naruszeniem zawartości nośniku.  Wykonywane jest skanowanie, analiza logiczna powierzchni nośnika oraz sprawdzanie spójności danych.Po wykonaniu tych czynności jesteśmy w stanie określić zakres danych możliwych do odzyskania. Koszt odzyskiwania danych uszkodzonych logicznie uzależniony jest głownie od ilości danych na nim zapisanych

Uszkodzenia fizyczne ? to niesprawne nośniki z uszkodzona elektronika, dyski z uszkodzonymi talerzami itp. Odzyskiwanie danych rozpoczynamy od otworzenia nośnika, kolejnie wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów. Podjęte działania wiążą się z utrata gwarancji na nośnik lub sprzęt, którego jest on składowa częścią. Koszt odzyskiwania danych z takiego nośnika jest dużo wyższy niż przy logicznym uszkodzeniu plików.